Compartimentul Managementul Resurselor Umane,

Inspectori scolari pentru managementul resurselor umane,

Abraham Mihaiela - 004.0735.802.356, mihaiela_abraham@isjmm.ro
Vida Flaviu - 004.0724.343.266, flaviu_vida@isjmm.ro 


 

Mobilitatea personalului didactic

(2019-2020)


POSTURI/CATEDRE VACANTE/REZERVATE 2019-2020

-Lista posturi vacante/rezervate an scolar 2019-2020 randurile colorate cu galben reprezinta coduri de posturi ocupate deja in sedintele publice; cele cu albastru reprezinta post pentru stabilirea obligatiei de predare director, se ocupa la DIII (a se citi cu atentie in coloana  "detalii post") (data publicarii: 26 februarie 2019, actualizare 11 martie 2019, ora 19.50 )


LEGISLATIE

- OMEN nr. 5728/20.12.2018, pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020, aprobata prin OMEN nr. 5460/2018: 2018-12-20-5728-omen-modif-metodol-mobilitate.docx (Data publicarii: 10.01.2019)

- OMEN 5460 mobilitate 2019 - 2020 (Data publicarii: 06.12.2018)

- Metodologia de mobilitate a personalului didactic 2019 - 2020 (Data publicarii: 06.12.2018)

- Calendar (Data publicarii: 06.12.2018)

- Anexa 2 - la Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019 - 2020 - Criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic (document pdf)( data publicarii 16.01.2019)

- Anexa 2

- Ordin MEN 3635 din 5 martie 2019 centralizator

- Anexa  la Ordinul MEN 3635 din 5 martie 2019

- 0_cultura generala

- 1_cultura generala

- 2_cultura generala

- 3_cultura generala

- 4_cultura generala

- 5_invatamant special

- 6_discipline tehnologice

- 7_instruire practica

- 8_palate si cluburi

- 9_palate si cluburi

- Anexe centralizator - discipline tehnice

 

PROGRAME VALABILE - CONCURS TITULARIZARE 2019

- Cultura generala (Data publicarii: 12.12.2018)

- Discipline tehnologice (Data publicarii: 12.12.2018)

- Maistri instructori (Data publicarii: 12.12.2018)

- Minoritati (Data publicarii: 12.12.2018)

- Religie (Data publicarii: 12.12.2018)

- OMEN 5530_programe_Concurs_Titularizare_2019 (Data publicarii: 06.12.2018)

- OM 5366 Religie crestina dupa Evanghelie - Titularizare (Data publicarii: 06.12.2018)

 

Documente concurs national 2019 (data publicarii: 22.03.2019)


Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare ori prin desfiintarea unor unitati de invatamant

-Rezultate inspectii speciale, probe practice, orale pentru etapa de restrangere de activitate 2019(Data publicarii: 15 martie 2019)   

-Punctaje restrangere de activitate 2019 (cf. anexei 2 din metodologie) (Data publicarii: 14 martie 2019)   

Eventualele contestatii la punctajele obtinute in etapa de restrangere de activitate se pot depune la secretariatul ISJMM in data de 14 martie 2019, orele 14,00-16,00 si 15 martie 2019, orele 9,00-13,30

-Programarea inspectiilor speciale/probe practice /orale pentru etapa de restrangere de activitate 2019

-Lista cadre didactice aflate in restrangere de activitate - 2019 

-conditii specifice avizate de ISJMM-etape de transfer consimtit si pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant (actualizat)

-Program preluare dosare: luni, 11 martie 2019 orele:13,00-16,00, 12 martie 2019 orele:10,00-15,30   

-Documente necesare pentru dosarul de restrangere de activitate  

-Extras metodologie

-Adresa ISJMM nr. 173 din 17 ianuarie 2019 referitoare la solutionarea restrangerilor de activitate

-Informatii referitoare la etapa - restrangere de activitate  


Repartizare pe perioada nedeterminata a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, in baza art. 253 din Legea nr. 1/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

-documente pentru titularizare in baza art. 253 din Legea nr. 1/2001  


Pretransfer 2019  (Data publicarii: 13.03.2019)


 2019_prelungire_7_def (Data publicarii: 19.03.2019)


Completare norma titulari - conform Art. 33 din OMEN nr. 5460/2018 cu completarile si modificarile ulterioare  (Data publicarii: 21.01.2019)

 

- Sedinta publica pentru solutionarea completarilor de norma didactica va avea loc in data de 7 martie 2019, la Colegiul National ”Gheorghe Sincai” Baia Mare, incepand cu ora 9.00( data publicarii 1 martie 2019)

- Programarea disciplinelor pentru sedinta publica de completare norma

 

- rezultate inspectii speciale/probe practice/probe orale(data publicarii 05.03.2019)

- programare inspectii/probe practice/probe orale_completari_2019, (data publicarii 28.02.2019)

- planificare_depunere dosare

- Adresa ISJMM nr. 213/18.01.2019

- cerere completare norma- se va depune la ISJMM

- cerere inspectie speciala/proba practica/orala

- f04 - structura postului

- important dosare pentru cadrele didactice care solicita completarea normei didactice

- fise evaluare 2019-2020 (pentru inspectiile speciale la clasa/probele practice/orale - extras din Metodologie)


Mentinerea in activitate ca titular in anul scolar 2019 - 2020, Art. 28 din OMEN nr. 5460/2018 cu completarile si modificarile ulterioare (Data publicarii: 05.02.2019)

 - lista finala a cadrelor didactice pentru care s-a validat mentinerea in activitate in anul scolar 2019 - 2020

 - lista finala a cadrelor didactice pentru care nu s-a validat mentinerea in activitate in anul scolar 2019 - 2020

Eventualele contestatii se depun la secretariatul ISJ MM, in zilele de 7,8 si 11 februarie 2019, in intervalul orar 9.00 - 14.00

Rezultate contestatii - Consiliul de Administratie al ISJMM din data de 12 februarie 2019 a respins contestatia depusa de catre domnul profesor CIOCLU COSTEL inregistrata cu nr. 606/11.02.2019, pentru neindeplinirea conditiilor prevazute in art. 28 alin. 7. lit (C) din OMEN 5460/2019(Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019 - 2020)


TRANSFERUL CADRELOR DIDACTICE TITULARE, conform art.48 alin.(2)

- Adresa ISJMM nr. 44/08.01.2019 - referitoare la transferul, incepand cu 1 septembrie 2019, a cadrelor didactice titulare care in anul scolar 2018 - 2019 au fost detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate (Data publicarii: 09.01.2019)

- cerere transfer


INTREGIRE NORMA TITULARI

- Adresa ISJMM_nr.41/2019 (Data publicarii: 08.01.2019)

- cerere_intregire_norma_titulari

- f04 - structura postului


Informatii referitoare la:
  Cadrele didactice titulare, femei, care opteaza pentru mentinerea in activitate ca titular pana la implinirea varstei de 65 de ani, in baza Deciziei Curtii Constitutionale nr. 387/2018,
  Personalul didactic titular care indeplineste conditiile legale de pensionare la 1 septembrie 2019, pe baza cererilor inregistrate la secretariatele unitatilor de invatamant si comunicarea acestora la inspectoratul scolar:
a) pentru limita de varsta;
b) la cerere, pentru pensionare anticipata sau pensionare anticipata partiala.
Stabilirea personalului didactic care indeplineste conditiile prevazute la art. 28 alin. (4) din Metodologie si se mentine in activitate ca titular in functia didactica, la cerere, in anul scolar 2019-2020

-extras metodologie

-cerere tip mentinere in activitate ca titular pana la trei ani peste varsta de 65 de ani 


COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE 2019-2020 LA NIVELUL UNITATILOR DE INVATAMANT

extras din Metodologia de mobilitate a personalului didactic 2019 - 2020


- Resurse umane - actualizat-an scolar 2018-2019 (Data publicarii: 11.09.2018)


macheta posturi - Posturi care se elibereaza pe parcursul anului scolar 2018 - 2019 (Data publicarii: 14.09.2018, Reactualizare: 26.02.2019, ora 10.00)