Compartimentul Dezvoltarea Resursei Umane,

Inspector scolar pentru dezvoltarea resursei umane + mentorat,

Liviu VELE - liviu.vele@yahoo.com, 0735.802.351


 

Perfectionare

(grade didactice; consfatuiri cadre didactice/ cercuri pedagogice; activitate metodisti; mentori etc.)

 


Cosfaturi cadre didactice

+ Consfatuirile judetene vor avea loc in data de 19.09.2014, intre orele 14:00-16:00. Tematica generala este: 1). Analiza calitatii educatiei in anul scolar 2013-2014, la specialitate. 2). Proiectul planului de activitate, la specialitate, in anul scolar 2014-2015. 3). Noutati prezentate la Consfatuirile nationale: olimpiade, concursuri scolare etc. Zonele si locatiile se vor stabili in cel mai scurt timp. (Data publicarii: 10.09.2014)


+ METODISTI SELECTIE
+ Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, eprobata prin OMECTS 5561/07.10.2011, MODIFICATA SI COMPLETATA prin OMEN 5397
************************************************

+ Candidatii inscrisi la gradul didactic I, seria 2013-2015, vor depune un exemplar din lucrarea metodico-stiintifica, la inspector scolar Liviu Vele, pana la 1 octombrie 2014
+ Acte necesare inscriere grade 2014
+ Model cerere inscriere grade didactice
+ Model de cerere pentru efectuarea inspectiei curente 1, gradul 2 si 1

+ Cei care si-au depus dosare de echivalare studii pe baza de ECTS/SECT, sesiunea II, la specializarea matematica vor achita suma de 200 lei la BCR, pana la data de 31.07.2014, conform informatiilor de pe site-ul Universitatii Pitesti: dppdpitesti.ro sectiunea Noutati (postat la 23.07.2014)

+ Graficul desfasurarii examenului de grad didactic II - invatamant primar si prescolar - sesiunea august 2014- Sighetu Marmatiei (postat la 16.07.2014)

+ Fisa inscriere grad didactic 1 (postat la 16.07.2014)

+ Fisa inscriere grad didactic 2 (postat la 16.07.2014)

+ Fisa inscriere definitivare (postat la 16.07.2014)

+ PLANIFICAREA CONSULTATIILOR GRADUL DIDACTIC II, invatamant primar si prescolar, IULIE 2014 de la DPPD, Universitatea Babes-Bolyai, Extensia Sighetu Marmatiei

+ Informatii gradul II -sesiunea august 2014
+ Tabelul cu candidatii la gradul II - sesiunea 2015(20 martie 2014)
+ GRAFICUL DESFASURARII COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2014-2016 - UBB CLUJ NAPOCA- EXTENSIA SATU MARE
+ GRAFICUL DESFASURARII COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2014-2016 - UBB CLUJ NAPOCA
+ GRAFICUL DESFASURARII COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2014-2016 - EXTENSIA SIGHET
+ Colocviu gradul I - 2014-2016 -Sibiu
+ Colocviu gradul I - 2014-2016 -Cluj Napoca
+ Colocviu gradul I - 2014-2016
+ Cadrele didactice care au depus cereri pentru efectuarea IC1, grad didactic I, sesiunea 2015-2017
+ Cadrele didactice care au depus cereri pentru efectuarea IC1, grad didactic II, sesiunea 2016
+ Cadrele didactice care s-au inscris pentru obtinerea GRADULUI DIDACTIC I in invatamant 2014-2016
+ Cercuri pedagogice semestrul I, an scolar 2013-2014
+ Va informam ca Metodologia de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2013-2014, aprobata prin OMEN nr. 5294/16.10.2013, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 698/14.11.2013, partea I. Va solicitam sa diseminati prevederile OMEN nr. 5294/16.10.2013 in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judetul dvs. si sa respectati termenele prevazute in Calendarul desfasurarii examenului national de definitivare in invatamant.
+ DEFINITIVAT - OMEN nr. 5294/16.10.2013 si anexele
+ Pentru cei interesati -Oferta self kit program de consiliere psihologica si educationala
+ Adresa MEN 517/14.10. 2013 - echivalare pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata
+ Tabel - candidati inscrisi la gradul didactic I seria 2012-2014
+ Anunt GRADUL II -grafic - Universitatea din Oradea
+ Anunt GRADUL II -grafic - Universitatea Tehnica Cluj Napoca
+ Adresa MEN 47077 din 29 mai 2013 grade didactice
+ Rezultatele cadrelor didactice - program de formare "De la debut la succes"
+ Oferta " Programului de formare a mentorilor de insertie profesionala " . Cei interesati , vor depune la ISJMM documentatia ceruta , pana vineri , 26 aprilie 2013 , ora 12.00
+ Cadrele didactice care s-au inscris pentru obtinerea GRADULUI DIDACTIC II in invatamant, sesiunea 2014
+ Oferta programe de perfectionare in perioada aprilie-iunie 2013
+ S.C. C.D.P ARIS S.A & UNIVERSITATEA DE VEST ‘’VASILE GOLDIS’’ Baia Mare - Cursuri de formare profesionala acreditate CNFPA, recunoscute de catre M.E.C.I si de M.M.F.P.S -
+ Grafic colocviu admitere gradul I 2013-2015 UBB Cluj Napoca
+ Fisa responsabililului cu formarea continua din scoli
+ Repartizare metodisti inspectie curenta I
+ instruire metodisti (power point)
+ UNIVERSITATEA “ BABES-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA Departamentul pentru pregatirea personalului didactic Extensia Sighetu Marmatiei GRAFICUL DESFASURARII COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRAD DIDACTIC I SERIA 2013-2015
+ Colocviu de admitere grad didactic I - Universitatea de arta si design Cluj Napoca
+ Colocviul de admitere- Universitatea Oradea
+ Colocviul de admitere la gradul didactic I
+ TABEL NOMINAL cuprinzand cadrele didactice care s-au inscris pentru obtinerea GRADULUI DIDACTIC I in invatamant-Sesiunea 2013-2015
+ Metodologie examen definitivat
+ Fisa de inscriere gradul I 2012
+ Fisa de inscriere gradul II 2012
+ Programul de formare continua "Management european educational"
+ Consfatuiri judetene - 2012
+ cadrele didactice care au depus cereri pentru efectuarea inspectiei curente 1 in vederea inscrierii pentru obtinerea GRADULUI DIDACTIC I
+ Ordin acreditare formare continua
+ UBB CLUJ - GRAFICUL DESFASURARII EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC II SESIUNEA AUGUST 2012
+ Grafic grad didactic 2 Sighetu Marmatiei
+ Grafic pregatiri grad didactic 2 inv prescolar si primar2012
+ planificare consultatii-Gradul II
+ cercurile pedagogice pentru semestrul II an scolar 2011-2012
+ Pentru cei interesati, puteti accesa site-ul http://definitivat.edu.ro
+ Calendar echivalare pe baza de ECTS/SECT a invatamantului de scurta durata
+ Nota MECTS 25652 din 17 ian 2012
+ Grafic desfasurare colocviu admitere la grad didactic 1 seria 2012_2014_ubb_cluj_napoca
+ cereri cadre didactice efectuare IC1 - grad didactic II
+ cereri cadre didactice efectuare IC1 - grad didactic I
+ Colocviul de admitere la gradul didactic I, pentru cadrele didactice inscrise in seria 2012-2014 va avea loc in data de 17 ianuarie 2012 cu incepere la ora 9.00. Detalii in fisierul atasat
+ Dosare aprobate gradul Definitiv, sesiunea 2012
+ Dosare aprobate gradul II, sesiunea 2013
+ Dosare aprobate gradul I, sesiunea 2012-2014
+ Dosare respinse grade didactice- octombrie 2011
+ Cercurile pedagogice pe sem I, 2011-2012 se vor desfasura in data de 02.12.2011, ora 10:00. Tematica generala (obigatorie) pentru toate specializarile: Planul educational individualizat al elevului. Exemple de buna practica.
+ Planificarea unitatilor scolare pentru depunerea dosarelor de grade didactice (10 octombrie 2011)
+ In vederea implementarii proiectului POS DRU „Competenta, profesionalism si dimensiune europeana prin integrarea TIC in actul educational”, ID 57406, va rugam sa raspundeti unui chestionar de nevoi de formare/instruire: + + + Chestionar de nevoi instruire Pot raspunde la chestionar cadrele didactice inscrise la cursurile de formare din cadrul acestui proiect (educatoare, invatatori, profesori de toate disciplinele - gimnaziu si liceu) (16.09.2011)
+ Consfatuiri septembrie 2011 (13 septembrie 2011, actualizat la 14 septembrie)
+ acte necesare pentru inscreierea la grade didactice (12 septembrie 2011)
+ Grafic desfasurare definitivat si gradul 2
+ Dosare definitivat cu problema (detalii in fisier)
+ Grafice examene definitivat si grad didactic II 2011
+ Dosare Definitivat si Gradul II sesiunea 2011 fara Inspectie Speciala
+ Anunt grade didactice sesiunea august 2011
+ Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca in colaborare cu Universitatea de Nord din Baia Mare in cadrul Centrului pentru Promovarea Antreprenoriatului in Domeniul Dezvoltarii Durabile POS DRU/92/3.1.1./S/50933 Organizeaza urmatoarele Cursuri postuniversitare gratuite cu durata de 6 luni, incepand cu luna martie 2011. Detalii in fisierul atasat

+ Conform Metodologiei formarii continue, fiecare Raport de Inspectie va fi insotit de o adeverinta din care sa rezulte vechimea la catedra, a candidatului, de la gradul didactic anterior si pina la 31.08.2011. Rapoartele de inspectie (stampilate/ conform cu originalul) se trimit la ISJMM in prima saptamina din luna iunie 2011.
+ GRAFICUL Desfasurarii Colocviului de admitere la grad didactic I SERIA 2011-2013 -UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ NAPOCA
+ Colocviul de admitere la gradul didactic I seria 2011-2013 (filiala Sighet)
+ Colocviul de admitere la gradul didactic I
+ cereri_efectuare_IC1_Gradul_I_2012-2014.xls
+ cereri_efectuare_IC1_Gradul_II_2013.xls
+ Admitere gradul II (seria 2012)
+ Admitere gradul I (seria 2011-2013)
+ Admitere definitivat - 2011
+ tematica si bibliografia colocviu grad I educatoare 2011
+ tematica si bibliografia colocviu grad I invatatoare 2011
+ Cercuri pedagogice semestrul 1, an scolar 2010-2011
+ planificarea_unitatilor_scolare_pentru_depunerea_dosarelor_de_grade_didactice.doc
+ Oferta studii masterale Univ. Vasile Goldis, Arad
+ Model cerere inscriere grade didactice
+ Model de cerere pentru efectuarea inspectiei curente 1, gradul 2 si 1
+ gradul_2_fisa_inscriere.pdf
+ definitivat_fisa_inscriere.pdf
+ gradul_1_fisa_inscriere.pdf
+ DOSARE CU PROBLEME - LA GRADE DIDACTICE SESIUNEA 2010 (5 august 2010)
+ litere_admitere masterat 2010.doc (4 august 2010)
+ stiinte_admitere masterat 2010.doc (4 august 2010)
+ GRAFICUL DESFASURARII EXAMENULUI PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II INSTITUTORI INVATAMANT PRIMAR, PRESCOLAR; INVATATORI; EDUCATOARE SESIUNEA AUGUST 2010
+ GRAFICUL DESFASURARII EXAMENULUI DE DEFINITIVAT INSTITUTORI INVATAMANT PRIMAR, PRESCOLAR; INVATATORI; EDUCATOARE SESIUNEA AUGUST 2010
+ program_masteral_consiliere in scoala (4 semestre) (8 iulie 2010)
+ inscrieri programe_conversii_ubb_cluj.doc (8 iulie 2010)
+ grafic_examen_definitivat_2010.doc (5 iulie 2010)
+ grafic_examen_grad_didactic_2_2010.doc (5 iulie 2010)
+ Grafic pregatiri 2010 UBB Cluj(19 mai 2010)
+ Grafic examene 2010 Universitatea de Nord(19 mai 2010)
+ Planificare consultatii Cluj Napoca
+ Informatii EDUEXPERT III
+ CERCURILE PEDAGOGICE SEMESTRUL II
+ CERERI PENTRU EFECTUAREA INSPECTIEI CURENTE 1
+ Oferta programe educationale UBB Cluj
+ Programe de formare (Universitatea de Vest "Vasile Goldis" Baia Mare)

+ Conform art. 30, 48, 63, alin 1 si 2 din Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar: " directorii unitatilor de invatamant vor transmite inspectoratelor scolare, in perioada 1-14 iunie, a fiecarui an, procesele (rapoartele) verbale de inspectii curente si speciale, derulate in anul scolar respectiv, in copie autentificata prin stampila si semnatura conducatorului unitatii scolare in care s-a efectuat inspectia; fiecare proces verbal va fi insotit de un document din care sa rezulte vechimea la catedra a cadrului didactic".

+ RAPOARTELE DE INSPECTIE PENTRU GRADELE DIDACTICE SE VOR TRIMITE LA ISJMM IN DUBLU EXEMPLAR ASTFEL: 1 EXEMPLAR LA INSPECTORUL CU PERFECTIONAREA PROF. LIVIU VELE, 1 EXEMPLAR LA INSPECTORUL DE SPECIALITATE

+ Colocviul de admitere pentru obtinerea gradului didactic I, seria 2010-2012, la invatamant primar si prescolar linia maghiara, extensia universitara Satu Mare va avea loc in data de 1 februarie 2010, orele 11, la sediul extensiei Satu Mare

+ COLOCVIU DE ADMITERE GRAD 1 LA UT CLUJ NAPOCA, VA AVEA LOC SIMBATA 30.01.2010, ORA 10.00; TAXA DE PROCESARE SE ACHITA PE LOC
+ colocviu_admitere_grad1_2010_2012.doc
+ programare_colocviu_grad1.doc
+ colocviu_grad1_2010.doc
+ tematica_si_bibliografia_colocviu_grad1_educatoare_2010.doc
+ tematica_si_bibliografia_colocviu_grad1_invatatoare_2010.doc
+ decizii privind acreditarea
+ Inscrisii la grade (fisier .zip)
+ Colocviu admitere