Compartimentul Dezvoltarea Resursei Umane,

Inspector scolar pentru dezvoltarea resursei umane + mentorat,

Vele Liviu - liviu.vele@yahoo.com, 0735.802.351


 

Perfectionare

(grade didactice: definitivat, II, I; consfatuiri cadre didactice; activitate metodisti + mentori etc.)

 


2017-2018

- Curs - Dezbateri, Oratorie si Retorica

Grafic colcviu de admitere gradul 1 2018-2020 -UBB Cluj- extensia Sighet

Fise de inscriere gradul I 2018-2020 UBB Cluj- extensia Sighet

Atasam informatii referitoare la COLOCVIU GRADUL I 2018-2020 UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN CLU

UBB Cluj Napoca -Anuntul cu datele referitoare la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2018-2020

Fise inscriere la gradul didactic I

Anuntul cu datele referitoare la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2018-2020

Anuntul cu datele referitoare la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2018-2020

Tabel nominal cuprinzand cadrele didatice care si-au depus dosarele in vederea obtinerii gradului didactic II sesiunea 2019

Tabel nominal cuprinzand cadrele didactice care si-au depus cereri pentru efectuarea IC1, in vederea inscrierii la gradul didactic I - seria 2019-2021

Tematica cercurilor pedagogice- semestrul I, an scolar 2017-2018

Tabel nominal cuprinzand persoanele care si-au depus cereri in vederea efectuatii inspectiilor pentru gradul didactic II sesiunea 2020

-Propuneri comisii gradul I- Sighetu Marmatiei

-Cadrele didactice care au depus dosare in vederea obtinerii GRADULUI DIDACTIC I, seria 2018-2020

- Anunt certificate grade didactice

- Decizia inspectorului scolar general nr. 2936/11.10.2017, privind numirea comisiei de metodisti ai Inspectoratului Scolar Judetean Maramures pentru anul scolar 2017-2018: 2017-10-11-2936-decizie-comisie-metodisti-isjmm-2017-2018.pdf (Data publicarii: 17.10.2017)

In atentia debutantilor aflati in primul an de activitate didactica, care doresc sa se inscrie pentru examenul de definitivat, sesiunea 2018, debutantii aflati in primul an de activitate si care sunt incadrati cu norma intreaga pe perioada 1 sept 2017- 31 august 2018, se pot inscrie pentru a sustine examenul de definitivat in invatamant in sesiunea 2018.
- Acte necesare inscriere grade 2017

- Model cerere inscriere grade didactice
- Model de cerere pentru efectuarea inspectiei curente 1, gradul 2 si 1

- grad I_fisa de inscriere_2018-2020

- grad II_fisa de inscriere_seria 2019


2016-2017

- graficul examenului de gr. II, august 2017- extensia Sighet
- Planificare_consultatii_Gr.II_DPPD_UBB_Extensia_Sighet_iulie_2017
- Grafic pregatiri grad didactic II 2017 UBB CLUJ NAPOCA
- Anunt_gr.II_Centru Universitar Baia Mare
- Probele de examen pentru GRADUL II - 2017- UNIVERSITATEA DIN ORADEA
- ORDIN Nr. 3.367 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.561/2011
- Cadre ddiactice care au depus dosare pentru gradul II- seria 2018
- Colocviu admitere gradul I seria 2017-2019 Universitatea Babes Bolyai Cluj -extensia Satu Mare
- Grafic colocviu Universitatea Babes Bolyai Cluj - gradul I seria 2017-2019
- Grafic colocviu Universitatea Transilvania Brasov - gradul I seria 2017-2019
- Grafic colocviu Sighet - gradul I seria 2017-2019
- ADRESA MENCS 2391_ECTS ECHIVALARE- CALENDAR
- Anunt colocviu admitere la gradul didactic I, SERIA 2017-2019 Universitatea Oradea
- Anunt colocviu admitere la gradul didactic I Centrul Universitar Baia Mare
- Tabel cu cadrele didactice care au depus dosare pentru inscrierea la gradul didactic I, seria 2017-2019
- Cercuri pedagogice sem. I 2016-2017
- Tabel cu cadrele didactice care au depus cereri pentru gradul didactic II sesiunea 2019
- Tabel cu cadrele didactice care au depus cereri pentru gradul didactic I sesiunea 2018-2020
- Delegatie pentru efectuarea inspectiilor pentru grade didactice anul scolar 2016-2017.
-In atentia candidatilor care au promovat examenul de gradul II, sesiunea 2016, si gradul I, seria 2014-2016,in vederea eliberarii certificatelor de acordare a gradului didactic, MODEL NOU, trebuie sa depuneti la DPPD - Centrul Universitar Nord Baia Mare, doua poza color, 3/4 pe suport de hartie, pana in data de 31 octombrie 2016.
- Model cerere inscriere grade didactice
- Model de cerere pentru efectuarea inspectiei curente 1, gradul 2 si 1

- Acte necesare inscriere grade 2016

- Anunt amanare grad I

- grad I_fisa de inscriere_2019

- grad II_fisa de inscriere_2018


2015-2016

-CENTRUL UNIVERSITAR BAIA MARE - Examenele de gradul II, sesiunea august 2016

-GRAFICUL DESFASURARII EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC II INVATAMANT PRIMAR SI PRESCOLAR - SESIUNEA AUGUST 2016 SIGHETU MARMATIEI

- Graficul desfasurarii examenului de grad didactic II, sesiunea august 2016 -profesori - Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca: 2016-07-11-grafic-examen-grad didactic-2-2016.doc (Data publicarii: 11.07.2016)

-Planificare consultatii gradul II- Sighetu Marmatiei
-Rapoartele de inspectii pentru cadre didactice
-In atentia invatatoarelor - educatorilor care au despus dosare de echivalare a studiilor conform OM 5553/2011 LA UNIVERSITATEA DIN ORADEA, SESIUNEA 2015-2016, Cadrele didactice inscrise pentru echivalare – seria 2015 – 2016 - pana la data 30.03.2016 trebuiau sa achite taxa prin sucursalele Bancii Transilvania (se va preciza numele institutiei Universitatii din Oradea sau contul: RO 71 BTRL 00501 202 782 511 XX pentru DPPD) sau la Biroul Taxe din cadrul Universitatii din Oradea. Candidatii sunt rugati sa prezinte ordinul de plata in copie sau scanat (la adresa getagroza@yahoo.com) sau chitanta in original pentru cei care platesc la biroul taxe al universitatii noastre, la secretariatul DPPD
-Tabel cu cadrele didactice care au depus dosare in vederea inscrierii la gradul didactic II, sesiunea august 2017
-Data colocviului gradul didactic I- seria 2016-2018 (UBB Cluj, extensia Satu Mare)
-Grafic colocviu gr. I seria 2016-2018.doc
-Colocviu Gradul I Sighetu Marmatiei
-Gradul II_2018_cereri.xls
-Gradul_I_2017-2019_cereri.xls
--Universitatea Tehnica Cluj Napoca - Colocviul de admitere la gradul didactic I, pentru cadrele didactice inscrise in seria 2016-2018
--Colocviul de admitere gradul I seria 2016-2018- Oradea
--Tabel candidati inscrisi la gradul I, seria 2016-2018
--Decizie comisie metodisti ISJMM 2015-2016
- In atentia cadrelor didactice cu studii de scurta durata, Echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamintului universitar de scurta durata si Calendarul pentru sesiunea 2015-2016 (Data publicarii: 21 octombrie 2015)

- Delegatie inspectii metodisti 2015-2016


2014-2015

- GRAFICUL DESFASURARII EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC II INVATAMANT PRIMAR SI PRESCOLAR - SESIUNEA AUGUST 2015 SIGHETU MARMATIEI
- Grafic examen grad didactic II 2015 BABES BOLYAI.doc
- EXAMENELE DE GRADUL II- UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA, CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE, DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE, CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC.
- Anunt pentru cadrele didactice inscrise la gradul II -sesiunea august 2015- limba engleza - Centrul Universitar Norda Baia Mare
- Candidatii care si-au depus dosare la gradul II - 2016
- Colocviu grad I 2015-2017, Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca
- Decizie comisie metodisti
- Colocviu grad I 2015-2017, UT Cluj Napoca
- Colocviu grad I 2015-2017, Extensia Sighetu Marmatiei
- Colocviu grad I 2015-2017, Universitatea de Arta si Design Cluj Napoca
- Colocviu grad I 2015-2017, Universitatea din Oradea
- Colocviu grad I 2015-2017, Centru Universitar Nord Baia Mare
- Cadrele didactice care au depus cereri pentru efectuarea IC1, grad didactic I, sesiunea 2016-2018
- Cadrele didactice care au depus cereri pentru efectuarea IC1, grad didactic II, sesiunea 2017
- Planificarea cercurilor pedagogice pe semestrul I, anul scolar 2014-2015(actualizat)
- Tabel nominal cuprinzand candidatii inscrisi la gradul didactic I, seria 2015-2017
- METODISTI SELECTIE
- Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, eprobata prin OMECTS 5561/07.10.2011, MODIFICATA SI COMPLETATA prin OMEN 5397
- Delegatie metodisti 2014-2015
- Ordin MEN 4553 ECTS
- Procedura selectie metodisti-revizuita


2013-2014

- Candidatii inscrisi la gradul didactic I, seria 2013-2015, vor depune un exemplar din lucrarea metodico-stiintifica, la inspector scolar Liviu Vele, pana la 1 octombrie 2014
- Acte necesare inscriere grade 2015
- Model cerere inscriere grade didactice
- Model de cerere pentru efectuarea inspectiei curente 1, gradul 2 si 1
- Cei care si-au depus dosare de echivalare studii pe baza de ECTS/SECT, sesiunea II, la specializarea matematica vor achita suma de 200 lei la BCR, pana la data de 31.07.2014, conform informatiilor de pe site-ul Universitatii Pitesti: dppdpitesti.ro sectiunea Noutati (postat la 23.07.2014)
- Graficul desfasurarii examenului de grad didactic II - invatamant primar si prescolar - sesiunea august 2014- Sighetu Marmatiei (postat la 16.07.2014)
- Fisa inscriere grad didactic 1 (postat la 16.07.2014)
- Fisa inscriere grad didactic 2 (postat la 16.07.2014)
- Fisa inscriere definitivare (postat la 16.07.2014)
- PLANIFICAREA CONSULTATIILOR GRADUL DIDACTIC II, invatamant primar si prescolar, IULIE 2014 de la DPPD, Universitatea Babes-Bolyai, Extensia Sighetu Marmatiei
- Informatii gradul II -sesiunea august 2014
- Tabelul cu candidatii la gradul II - sesiunea 2015(20 martie 2014)
- GRAFICUL DESFASURARII COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2014-2016 - UBB CLUJ NAPOCA- EXTENSIA SATU MARE
- GRAFICUL DESFASURARII COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2014-2016 - UBB CLUJ NAPOCA
- GRAFICUL DESFASURARII COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2014-2016 - EXTENSIA SIGHET
- Colocviu gradul I - 2014-2016 -Sibiu
- Colocviu gradul I - 2014-2016 -Cluj Napoca
- Colocviu gradul I - 2014-2016
- Cadrele didactice care au depus cereri pentru efectuarea IC1, grad didactic I, sesiunea 2015-2017
- Cadrele didactice care au depus cereri pentru efectuarea IC1, grad didactic II, sesiunea 2016
- Cadrele didactice care s-au inscris pentru obtinerea GRADULUI DIDACTIC I in invatamant 2014-2016
- Cercuri pedagogice semestrul I, an scolar 2013-2014
- Va informam ca Metodologia de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2013-2014, aprobata prin OMEN nr. 5294/16.10.2013, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 698/14.11.2013, partea I. Va solicitam sa diseminati prevederile OMEN nr. 5294/16.10.2013 in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judetul dvs. si sa respectati termenele prevazute in Calendarul desfasurarii examenului national de definitivare in invatamant.
- DEFINITIVAT - OMEN nr. 5294/16.10.2013 si anexele
- Pentru cei interesati -Oferta self kit program de consiliere psihologica si educationala
- Adresa MEN 517/14.10. 2013 - echivalare pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata


2012-2013

- Tabel - candidati inscrisi la gradul didactic I seria 2012-2014
- Anunt GRADUL II -grafic - Universitatea din Oradea
- Anunt GRADUL II -grafic - Universitatea Tehnica Cluj Napoca
- Adresa MEN 47077 din 29 mai 2013 grade didactice
- Rezultatele cadrelor didactice - program de formare "De la debut la succes"
- Oferta " Programului de formare a mentorilor de insertie profesionala " . Cei interesati , vor depune la ISJMM documentatia ceruta , pana vineri , 26 aprilie 2013 , ora 12.00
- Cadrele didactice care s-au inscris pentru obtinerea GRADULUI DIDACTIC II in invatamant, sesiunea 2014
- Oferta programe de perfectionare in perioada aprilie-iunie 2013
- S.C. C.D.P ARIS S.A & UNIVERSITATEA DE VEST ‘’VASILE GOLDIS’’ Baia Mare - Cursuri de formare profesionala acreditate CNFPA, recunoscute de catre M.E.C.I si de M.M.F.P.S -
- Grafic colocviu admitere gradul I 2013-2015 UBB Cluj Napoca
- Fisa responsabililului cu formarea continua din scoli
- Repartizare metodisti inspectie curenta I
- instruire metodisti (power point)
- UNIVERSITATEA “ BABES-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA Departamentul pentru pregatirea personalului didactic Extensia Sighetu Marmatiei GRAFICUL DESFASURARII COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRAD DIDACTIC I SERIA 2013-2015
- Colocviu de admitere grad didactic I - Universitatea de arta si design Cluj Napoca
- Colocviul de admitere- Universitatea Oradea
- Colocviul de admitere la gradul didactic I
- TABEL NOMINAL cuprinzand cadrele didactice care s-au inscris pentru obtinerea GRADULUI DIDACTIC I in invatamant-Sesiunea 2013-2015
- Metodologie examen definitivat


2011-2012

- Fisa de inscriere gradul I 2012
- Fisa de inscriere gradul II 2012
- Programul de formare continua "Management european educational"
- Consfatuiri judetene - 2012
- cadrele didactice care au depus cereri pentru efectuarea inspectiei curente 1 in vederea inscrierii pentru obtinerea GRADULUI DIDACTIC I
- Ordin acreditare formare continua
- UBB CLUJ - GRAFICUL DESFASURARII EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC II SESIUNEA AUGUST 2012
- Grafic grad didactic 2 Sighetu Marmatiei
- Grafic pregatiri grad didactic 2 inv prescolar si primar2012
- planificare consultatii-Gradul II
- cercurile pedagogice pentru semestrul II an scolar 2011-2012
- Pentru cei interesati, puteti accesa site-ul http://definitivat.edu.ro
- Calendar echivalare pe baza de ECTS/SECT a invatamantului de scurta durata
- Nota MECTS 25652 din 17 ian 2012
- Grafic desfasurare colocviu admitere la grad didactic 1 seria 2012_2014_ubb_cluj_napoca
- cereri cadre didactice efectuare IC1 - grad didactic II
- cereri cadre didactice efectuare IC1 - grad didactic I
- Colocviul de admitere la gradul didactic I, pentru cadrele didactice inscrise in seria 2012-2014 va avea loc in data de 17 ianuarie 2012 cu incepere la ora 9.00. Detalii in fisierul atasat
- Dosare aprobate gradul Definitiv, sesiunea 2012
- Dosare aprobate gradul II, sesiunea 2013
- Dosare aprobate gradul I, sesiunea 2012-2014
- Dosare respinse grade didactice- octombrie 2011
- Cercurile pedagogice pe sem I, 2011-2012 se vor desfasura in data de 02.12.2011, ora 10:00. Tematica generala (obigatorie) pentru toate specializarile: Planul educational individualizat al elevului. Exemple de buna practica.
- Planificarea unitatilor scolare pentru depunerea dosarelor de grade didactice (10 octombrie 2011)
- In vederea implementarii proiectului POS DRU „Competenta, profesionalism si dimensiune europeana prin integrarea TIC in actul educational”, ID 57406, va rugam sa raspundeti unui chestionar de nevoi de formare/instruire: Chestionar de nevoi instruire Pot raspunde la chestionar cadrele didactice inscrise la cursurile de formare din cadrul acestui proiect (educatoare, invatatori, profesori de toate disciplinele - gimnaziu si liceu) (16.09.2011)
- Consfatuiri septembrie 2011 (13 septembrie 2011, actualizat la 14 septembrie)
- acte necesare pentru inscreierea la grade didactice (12 septembrie 2011)


2010-2011

- Grafic desfasurare definitivat si gradul 2
- Dosare definitivat cu problema (detalii in fisier)
- Grafice examene definitivat si grad didactic II 2011
- Dosare Definitivat si Gradul II sesiunea 2011 fara Inspectie Speciala
- Anunt grade didactice sesiunea august 2011
- Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca in colaborare cu Universitatea de Nord din Baia Mare in cadrul Centrului pentru Promovarea Antreprenoriatului in Domeniul Dezvoltarii Durabile POS DRU/92/3.1.1./S/50933 Organizeaza urmatoarele Cursuri postuniversitare gratuite cu durata de 6 luni, incepand cu luna martie 2011. Detalii in fisierul atasat
- Conform Metodologiei formarii continue, fiecare Raport de Inspectie va fi insotit de o adeverinta din care sa rezulte vechimea la catedra, a candidatului, de la gradul didactic anterior si pina la 31.08.2011. Rapoartele de inspectie (stampilate/ conform cu originalul) se trimit la ISJMM in prima saptamina din luna iunie 2011.
- GRAFICUL Desfasurarii Colocviului de admitere la grad didactic I SERIA 2011-2013 -UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ NAPOCA
- Colocviul de admitere la gradul didactic I seria 2011-2013 (filiala Sighet)
- Colocviul de admitere la gradul didactic I
- cereri_efectuare_IC1_Gradul_I_2012-2014.xls
- cereri_efectuare_IC1_Gradul_II_2013.xls
- Admitere gradul II (seria 2012)
- Admitere gradul I (seria 2011-2013)
- Admitere definitivat - 2011
- tematica si bibliografia colocviu grad I educatoare 2011
- tematica si bibliografia colocviu grad I invatatoare 2011
- Cercuri pedagogice semestrul 1, an scolar 2010-2011
- planificarea_unitatilor_scolare_pentru_depunerea_dosarelor_de_grade_didactice.doc
- Oferta studii masterale Univ. Vasile Goldis, Arad
- Model cerere inscriere grade didactice
- Model de cerere pentru efectuarea inspectiei curente 1, gradul 2 si 1
- gradul_2_fisa_inscriere.pdf
- definitivat_fisa_inscriere.pdf
- gradul_1_fisa_inscriere.pdf


2009-2010

- DOSARE CU PROBLEME - LA GRADE DIDACTICE SESIUNEA 2010 (5 august 2010)
- litere_admitere masterat 2010.doc (4 august 2010)
- stiinte_admitere masterat 2010.doc (4 august 2010)
- GRAFICUL DESFASURARII EXAMENULUI PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II INSTITUTORI INVATAMANT PRIMAR, PRESCOLAR; INVATATORI; EDUCATOARE SESIUNEA AUGUST 2010
- GRAFICUL DESFASURARII EXAMENULUI DE DEFINITIVAT INSTITUTORI INVATAMANT PRIMAR, PRESCOLAR; INVATATORI; EDUCATOARE SESIUNEA AUGUST 2010
- program_masteral_consiliere in scoala (4 semestre) (8 iulie 2010)
- inscrieri programe_conversii_ubb_cluj.doc (8 iulie 2010)
- grafic_examen_definitivat_2010.doc (5 iulie 2010)
- grafic_examen_grad_didactic_2_2010.doc (5 iulie 2010)
- Grafic pregatiri 2010 UBB Cluj(19 mai 2010)
- Grafic examene 2010 Universitatea de Nord(19 mai 2010)
- Planificare consultatii Cluj Napoca
- Informatii EDUEXPERT III
- CERCURILE PEDAGOGICE SEMESTRUL II
- CERERI PENTRU EFECTUAREA INSPECTIEI CURENTE 1
- Oferta programe educationale UBB Cluj
- Programe de formare (Universitatea de Vest "Vasile Goldis" Baia Mare)
- Conform art. 30, 48, 63, alin 1 si 2 din Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar: " directorii unitatilor de invatamant vor transmite inspectoratelor scolare, in perioada 1-14 iunie, a fiecarui an, procesele (rapoartele) verbale de inspectii curente si speciale, derulate in anul scolar respectiv, in copie autentificata prin stampila si semnatura conducatorului unitatii scolare in care s-a efectuat inspectia; fiecare proces verbal va fi insotit de un document din care sa rezulte vechimea la catedra a cadrului didactic".
- RAPOARTELE DE INSPECTIE PENTRU GRADELE DIDACTICE SE VOR TRIMITE LA ISJMM IN DUBLU EXEMPLAR ASTFEL: 1 EXEMPLAR LA INSPECTORUL CU PERFECTIONAREA PROF. LIVIU VELE, 1 EXEMPLAR LA INSPECTORUL DE SPECIALITATE
- Colocviul de admitere pentru obtinerea gradului didactic I, seria 2010-2012, la invatamant primar si prescolar linia maghiara, extensia universitara Satu Mare va avea loc in data de 1 februarie 2010, orele 11, la sediul extensiei Satu Mare
- COLOCVIU DE ADMITERE GRAD 1 LA UT CLUJ NAPOCA, VA AVEA LOC SIMBATA 30.01.2010, ORA 10.00; TAXA DE PROCESARE SE ACHITA PE LOC
- colocviu_admitere_grad1_2010_2012.doc
- programare_colocviu_grad1.doc
- colocviu_grad1_2010.doc
- tematica_si_bibliografia_colocviu_grad1_educatoare_2010.doc
- tematica_si_bibliografia_colocviu_grad1_invatatoare_2010.doc
- decizii privind acreditarea
- Inscrisii la grade (fisier .zip)
- Colocviu admitere