Compartimentul Dezvoltarea Resursei Umane,

Inspector scolar pentru dezvoltarea resursei umane + mentorat,

Vele Liviu - liviu.vele@yahoo.com, 0735.802.351


 

Perfectionare

(grade didactice: definitivat, II, I; consfatuiri cadre didactice; activitate metodisti + mentori etc.)

 


2015-2016

-Tabel cu cadrele didactice care au depus dosare in vederea inscrierii la gradul didactic II, sesiunea august 2017
-Data colocviului gradul didactic I- seria 2016-2018 (UBB Cluj, extensia Satu Mare)
-Grafic colocviu gr. I seria 2016-2018.doc
-Colocviu Gradul I Sighetu Marmatiei
-Gradul II_2018_cereri.xls
-Gradul_I_2017-2019_cereri.xls
--Universitatea Tehnica Cluj Napoca - Colocviul de admitere la gradul didactic I, pentru cadrele didactice inscrise in seria 2016-2018
--Colocviul de admitere gradul I seria 2016-2018- Oradea
--Tabel candidati inscrisi la gradul I, seria 2016-2018
--Decizie comisie metodisti ISJMM 2015-2016
- In atentia cadrelor didactice cu studii de scurta durata, Echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamintului universitar de scurta durata si Calendarul pentru sesiunea 2015-2016 (Data publicarii: 21 octombrie 2015)

- Delegatie inspectii metodisti 2015-2016


2014-2015

- GRAFICUL DESFASURARII EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC II INVATAMANT PRIMAR SI PRESCOLAR - SESIUNEA AUGUST 2015 SIGHETU MARMATIEI
- Grafic examen grad didactic II 2015 BABES BOLYAI.doc
- EXAMENELE DE GRADUL II- UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA, CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE, DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE, CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC.
- Anunt pentru cadrele didactice inscrise la gradul II -sesiunea august 2015- limba engleza - Centrul Universitar Norda Baia Mare
- Candidatii care si-au depus dosare la gradul II - 2016
- Colocviu grad I 2015-2017, Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca
- Decizie comisie metodisti
- Colocviu grad I 2015-2017, UT Cluj Napoca
- Colocviu grad I 2015-2017, Extensia Sighetu Marmatiei
- Colocviu grad I 2015-2017, Universitatea de Arta si Design Cluj Napoca
- Colocviu grad I 2015-2017, Universitatea din Oradea
- Colocviu grad I 2015-2017, Centru Universitar Nord Baia Mare
- Cadrele didactice care au depus cereri pentru efectuarea IC1, grad didactic I, sesiunea 2016-2018
- Cadrele didactice care au depus cereri pentru efectuarea IC1, grad didactic II, sesiunea 2017
- Planificarea cercurilor pedagogice pe semestrul I, anul scolar 2014-2015(actualizat)
- Tabel nominal cuprinzand candidatii inscrisi la gradul didactic I, seria 2015-2017
- METODISTI SELECTIE
- Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, eprobata prin OMECTS 5561/07.10.2011, MODIFICATA SI COMPLETATA prin OMEN 5397
- Delegatie metodisti 2014-2015
- Ordin MEN 4553 ECTS
- Procedura selectie metodisti-revizuita


2013-2014

- Candidatii inscrisi la gradul didactic I, seria 2013-2015, vor depune un exemplar din lucrarea metodico-stiintifica, la inspector scolar Liviu Vele, pana la 1 octombrie 2014
- Acte necesare inscriere grade 2015
- Model cerere inscriere grade didactice
- Model de cerere pentru efectuarea inspectiei curente 1, gradul 2 si 1
- Cei care si-au depus dosare de echivalare studii pe baza de ECTS/SECT, sesiunea II, la specializarea matematica vor achita suma de 200 lei la BCR, pana la data de 31.07.2014, conform informatiilor de pe site-ul Universitatii Pitesti: dppdpitesti.ro sectiunea Noutati (postat la 23.07.2014)
- Graficul desfasurarii examenului de grad didactic II - invatamant primar si prescolar - sesiunea august 2014- Sighetu Marmatiei (postat la 16.07.2014)
- Fisa inscriere grad didactic 1 (postat la 16.07.2014)
- Fisa inscriere grad didactic 2 (postat la 16.07.2014)
- Fisa inscriere definitivare (postat la 16.07.2014)
- PLANIFICAREA CONSULTATIILOR GRADUL DIDACTIC II, invatamant primar si prescolar, IULIE 2014 de la DPPD, Universitatea Babes-Bolyai, Extensia Sighetu Marmatiei
- Informatii gradul II -sesiunea august 2014
- Tabelul cu candidatii la gradul II - sesiunea 2015(20 martie 2014)
- GRAFICUL DESFASURARII COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2014-2016 - UBB CLUJ NAPOCA- EXTENSIA SATU MARE
- GRAFICUL DESFASURARII COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2014-2016 - UBB CLUJ NAPOCA
- GRAFICUL DESFASURARII COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2014-2016 - EXTENSIA SIGHET
- Colocviu gradul I - 2014-2016 -Sibiu
- Colocviu gradul I - 2014-2016 -Cluj Napoca
- Colocviu gradul I - 2014-2016
- Cadrele didactice care au depus cereri pentru efectuarea IC1, grad didactic I, sesiunea 2015-2017
- Cadrele didactice care au depus cereri pentru efectuarea IC1, grad didactic II, sesiunea 2016
- Cadrele didactice care s-au inscris pentru obtinerea GRADULUI DIDACTIC I in invatamant 2014-2016
- Cercuri pedagogice semestrul I, an scolar 2013-2014
- Va informam ca Metodologia de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2013-2014, aprobata prin OMEN nr. 5294/16.10.2013, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 698/14.11.2013, partea I. Va solicitam sa diseminati prevederile OMEN nr. 5294/16.10.2013 in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judetul dvs. si sa respectati termenele prevazute in Calendarul desfasurarii examenului national de definitivare in invatamant.
- DEFINITIVAT - OMEN nr. 5294/16.10.2013 si anexele
- Pentru cei interesati -Oferta self kit program de consiliere psihologica si educationala
- Adresa MEN 517/14.10. 2013 - echivalare pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata


2012-2013

- Tabel - candidati inscrisi la gradul didactic I seria 2012-2014
- Anunt GRADUL II -grafic - Universitatea din Oradea
- Anunt GRADUL II -grafic - Universitatea Tehnica Cluj Napoca
- Adresa MEN 47077 din 29 mai 2013 grade didactice
- Rezultatele cadrelor didactice - program de formare "De la debut la succes"
- Oferta " Programului de formare a mentorilor de insertie profesionala " . Cei interesati , vor depune la ISJMM documentatia ceruta , pana vineri , 26 aprilie 2013 , ora 12.00
- Cadrele didactice care s-au inscris pentru obtinerea GRADULUI DIDACTIC II in invatamant, sesiunea 2014
- Oferta programe de perfectionare in perioada aprilie-iunie 2013
- S.C. C.D.P ARIS S.A & UNIVERSITATEA DE VEST ‘’VASILE GOLDIS’’ Baia Mare - Cursuri de formare profesionala acreditate CNFPA, recunoscute de catre M.E.C.I si de M.M.F.P.S -
- Grafic colocviu admitere gradul I 2013-2015 UBB Cluj Napoca
- Fisa responsabililului cu formarea continua din scoli
- Repartizare metodisti inspectie curenta I
- instruire metodisti (power point)
- UNIVERSITATEA “ BABES-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA Departamentul pentru pregatirea personalului didactic Extensia Sighetu Marmatiei GRAFICUL DESFASURARII COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRAD DIDACTIC I SERIA 2013-2015
- Colocviu de admitere grad didactic I - Universitatea de arta si design Cluj Napoca
- Colocviul de admitere- Universitatea Oradea
- Colocviul de admitere la gradul didactic I
- TABEL NOMINAL cuprinzand cadrele didactice care s-au inscris pentru obtinerea GRADULUI DIDACTIC I in invatamant-Sesiunea 2013-2015
- Metodologie examen definitivat


2011-2012

- Fisa de inscriere gradul I 2012
- Fisa de inscriere gradul II 2012
- Programul de formare continua "Management european educational"
- Consfatuiri judetene - 2012
- cadrele didactice care au depus cereri pentru efectuarea inspectiei curente 1 in vederea inscrierii pentru obtinerea GRADULUI DIDACTIC I
- Ordin acreditare formare continua
- UBB CLUJ - GRAFICUL DESFASURARII EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC II SESIUNEA AUGUST 2012
- Grafic grad didactic 2 Sighetu Marmatiei
- Grafic pregatiri grad didactic 2 inv prescolar si primar2012
- planificare consultatii-Gradul II
- cercurile pedagogice pentru semestrul II an scolar 2011-2012
- Pentru cei interesati, puteti accesa site-ul http://definitivat.edu.ro
- Calendar echivalare pe baza de ECTS/SECT a invatamantului de scurta durata
- Nota MECTS 25652 din 17 ian 2012
- Grafic desfasurare colocviu admitere la grad didactic 1 seria 2012_2014_ubb_cluj_napoca
- cereri cadre didactice efectuare IC1 - grad didactic II
- cereri cadre didactice efectuare IC1 - grad didactic I
- Colocviul de admitere la gradul didactic I, pentru cadrele didactice inscrise in seria 2012-2014 va avea loc in data de 17 ianuarie 2012 cu incepere la ora 9.00. Detalii in fisierul atasat
- Dosare aprobate gradul Definitiv, sesiunea 2012
- Dosare aprobate gradul II, sesiunea 2013
- Dosare aprobate gradul I, sesiunea 2012-2014
- Dosare respinse grade didactice- octombrie 2011
- Cercurile pedagogice pe sem I, 2011-2012 se vor desfasura in data de 02.12.2011, ora 10:00. Tematica generala (obigatorie) pentru toate specializarile: Planul educational individualizat al elevului. Exemple de buna practica.
- Planificarea unitatilor scolare pentru depunerea dosarelor de grade didactice (10 octombrie 2011)
- In vederea implementarii proiectului POS DRU „Competenta, profesionalism si dimensiune europeana prin integrarea TIC in actul educational”, ID 57406, va rugam sa raspundeti unui chestionar de nevoi de formare/instruire: Chestionar de nevoi instruire Pot raspunde la chestionar cadrele didactice inscrise la cursurile de formare din cadrul acestui proiect (educatoare, invatatori, profesori de toate disciplinele - gimnaziu si liceu) (16.09.2011)
- Consfatuiri septembrie 2011 (13 septembrie 2011, actualizat la 14 septembrie)
- acte necesare pentru inscreierea la grade didactice (12 septembrie 2011)


2010-2011

- Grafic desfasurare definitivat si gradul 2
- Dosare definitivat cu problema (detalii in fisier)
- Grafice examene definitivat si grad didactic II 2011
- Dosare Definitivat si Gradul II sesiunea 2011 fara Inspectie Speciala
- Anunt grade didactice sesiunea august 2011
- Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca in colaborare cu Universitatea de Nord din Baia Mare in cadrul Centrului pentru Promovarea Antreprenoriatului in Domeniul Dezvoltarii Durabile POS DRU/92/3.1.1./S/50933 Organizeaza urmatoarele Cursuri postuniversitare gratuite cu durata de 6 luni, incepand cu luna martie 2011. Detalii in fisierul atasat
- Conform Metodologiei formarii continue, fiecare Raport de Inspectie va fi insotit de o adeverinta din care sa rezulte vechimea la catedra, a candidatului, de la gradul didactic anterior si pina la 31.08.2011. Rapoartele de inspectie (stampilate/ conform cu originalul) se trimit la ISJMM in prima saptamina din luna iunie 2011.
- GRAFICUL Desfasurarii Colocviului de admitere la grad didactic I SERIA 2011-2013 -UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ NAPOCA
- Colocviul de admitere la gradul didactic I seria 2011-2013 (filiala Sighet)
- Colocviul de admitere la gradul didactic I
- cereri_efectuare_IC1_Gradul_I_2012-2014.xls
- cereri_efectuare_IC1_Gradul_II_2013.xls
- Admitere gradul II (seria 2012)
- Admitere gradul I (seria 2011-2013)
- Admitere definitivat - 2011
- tematica si bibliografia colocviu grad I educatoare 2011
- tematica si bibliografia colocviu grad I invatatoare 2011
- Cercuri pedagogice semestrul 1, an scolar 2010-2011
- planificarea_unitatilor_scolare_pentru_depunerea_dosarelor_de_grade_didactice.doc
- Oferta studii masterale Univ. Vasile Goldis, Arad
- Model cerere inscriere grade didactice
- Model de cerere pentru efectuarea inspectiei curente 1, gradul 2 si 1
- gradul_2_fisa_inscriere.pdf
- definitivat_fisa_inscriere.pdf
- gradul_1_fisa_inscriere.pdf


2009-2010

- DOSARE CU PROBLEME - LA GRADE DIDACTICE SESIUNEA 2010 (5 august 2010)
- litere_admitere masterat 2010.doc (4 august 2010)
- stiinte_admitere masterat 2010.doc (4 august 2010)
- GRAFICUL DESFASURARII EXAMENULUI PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II INSTITUTORI INVATAMANT PRIMAR, PRESCOLAR; INVATATORI; EDUCATOARE SESIUNEA AUGUST 2010
- GRAFICUL DESFASURARII EXAMENULUI DE DEFINITIVAT INSTITUTORI INVATAMANT PRIMAR, PRESCOLAR; INVATATORI; EDUCATOARE SESIUNEA AUGUST 2010
- program_masteral_consiliere in scoala (4 semestre) (8 iulie 2010)
- inscrieri programe_conversii_ubb_cluj.doc (8 iulie 2010)
- grafic_examen_definitivat_2010.doc (5 iulie 2010)
- grafic_examen_grad_didactic_2_2010.doc (5 iulie 2010)
- Grafic pregatiri 2010 UBB Cluj(19 mai 2010)
- Grafic examene 2010 Universitatea de Nord(19 mai 2010)
- Planificare consultatii Cluj Napoca
- Informatii EDUEXPERT III
- CERCURILE PEDAGOGICE SEMESTRUL II
- CERERI PENTRU EFECTUAREA INSPECTIEI CURENTE 1
- Oferta programe educationale UBB Cluj
- Programe de formare (Universitatea de Vest "Vasile Goldis" Baia Mare)
- Conform art. 30, 48, 63, alin 1 si 2 din Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar: " directorii unitatilor de invatamant vor transmite inspectoratelor scolare, in perioada 1-14 iunie, a fiecarui an, procesele (rapoartele) verbale de inspectii curente si speciale, derulate in anul scolar respectiv, in copie autentificata prin stampila si semnatura conducatorului unitatii scolare in care s-a efectuat inspectia; fiecare proces verbal va fi insotit de un document din care sa rezulte vechimea la catedra a cadrului didactic".
- RAPOARTELE DE INSPECTIE PENTRU GRADELE DIDACTICE SE VOR TRIMITE LA ISJMM IN DUBLU EXEMPLAR ASTFEL: 1 EXEMPLAR LA INSPECTORUL CU PERFECTIONAREA PROF. LIVIU VELE, 1 EXEMPLAR LA INSPECTORUL DE SPECIALITATE
- Colocviul de admitere pentru obtinerea gradului didactic I, seria 2010-2012, la invatamant primar si prescolar linia maghiara, extensia universitara Satu Mare va avea loc in data de 1 februarie 2010, orele 11, la sediul extensiei Satu Mare
- COLOCVIU DE ADMITERE GRAD 1 LA UT CLUJ NAPOCA, VA AVEA LOC SIMBATA 30.01.2010, ORA 10.00; TAXA DE PROCESARE SE ACHITA PE LOC
- colocviu_admitere_grad1_2010_2012.doc
- programare_colocviu_grad1.doc
- colocviu_grad1_2010.doc
- tematica_si_bibliografia_colocviu_grad1_educatoare_2010.doc
- tematica_si_bibliografia_colocviu_grad1_invatatoare_2010.doc
- decizii privind acreditarea
- Inscrisii la grade (fisier .zip)
- Colocviu admitere