Admitere

(această pagină face obiectul unor actualizări periodice, în funcție de măsurile și deciziile adoptate de ME)

 


2024-2025


Modele fișe admitere

- Fișa_admitere_liceu_2024

- Anexa la fisa_admitere_2024_aptitudini

- Fisa_unica_inscriere_profesional-si-dual_2024

- Fisa_înscriere_IP-ID_rromi_CES_2024

- Anexa_coduri_calificari_inv.prof_si_inv.dual_2024-2025


Broșură admitere 2024-2025

 - Broșură admitere_2024-2025_Vol. II_Oferta educațională (în actualizare)

 - Broșură admitere_2024-2025_Vol. I_Legislație


Proceduri

- Procedură completare și transmitere fișe de înscriere 2024

- Procedură înscriere candidați în alt județ 2024

- Precizări comunicare rezultate aptitudini 2024

- Procedura ISJMM constituire comisii probe aptitudini (varianta .pdf)

- Procedura ISJMM constituire comisii probe aptitudini (varianta word)

- Metodologia de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă


Legislaţie

- OME nr. 6154/2023, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025: 2023-08-31-6154-ome-org-&-desf-adm-2024-2025.pdf (Data publicării: 28.09.2023)

- OME nr. 6152/2023, pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la OMECTS nr. 5219/2010: 2023-08-31-6152-ome-modif-omects-5219-2010.pdf (Data publicării: 28.09.2023)

- OME nr. 6070/2023, privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024-2025: 2023-08-31-6070-ome-org-desf-&-calendar-admitere-inv-prof-&-dual-2024-2025.pdf (Data publicării: 28.09.2023)

- Documente de interes: 2010-08-31-4802-omects-met-org-&-desf-adm-inv-liceal-de-stat-11-12.pdf; 2010-09-09-5219-omects-recun-&-echiv-rezult-competente.docx; 2016-08-31-5068-omencs-met-org-&-desf-adm-inv-prof-de-stat.docx; 2017-03-29-3556-omen-met-org-&-desf-adm-dual-calif-3-17-18.docx; 2022-09-26-5442-ome-modif-met-adm-inv-dual-nivel-3-omen-3556-2017.docx; 2022-09-26-5443-ome-modif-met-org-&-desf-adm-inv-prof-de-stat-omencs-5068-2016.docx; 2022-09-29-5732-ome-met-org-&-fct-inv-dual.pdf; 2022-09-29-5733-ome-met-acces-&-org-&-desf-adm-inv-dual-calif-4.docx; 2022-09-29-5734-ome-met-adm-nivel-5.docx (Data reamintirii: 28.09.2023)


 

Târgul Ofertelor Educaționale Online

Ediția a III-a

 


2024-2025


Liceele se prezintă...

- ...


- Promovare ofertă educaţională Învăţământ Profesional şi Tehnic: https://sites.google.com/view/iptmm/învățământul-profesional-și-tehnic (Data publicării: 15.03.2022)


Arhiva

- 2023-2024-admitere.zip; 2022-2023-admitere.zip; 2021-2022-admitere.zip; 2020-2021-admitere.zip; 2019-2020-admitere.zip