Înscriere antepreșcolar/preșcolar

Fiecare copil în grădiniţă

- aplicare Lege nr. 248/2015 - tichete sociale -

 


 

Înscriere antepreșcolar/preșcolar2024-2025 (Data publicării: 27.03.2024)

 

- Locuri libere pentru ETAPA II - GRADINITA

- Ziua porților deschise în unitățile de educație timpurie MM

- Informatii inscriere, criterii departajare

- Plan scolarizare (grupe, numar elevi propusi) prescolar 2024-2025 - actualizat

- Plan scolarizare (grupe, numar elevi propusi) anteprescolar 2024-2025 -  actualizat

- Metodologie inscriere anteprescolar/prescolar

- Anexa 2 - calendar inscriere

- Model cerere anteprescolar

- Model cerere prescolar

 

 

 

 

 

Arhivă:

- 7617-28.07.2023 Procedura Operationala-etapa-ajustari-20-30 august-2023 (pdf); Anexa 2_1_CERERE-TIP_PRESCOLAR (word); Anexa 2_2_CERERE-TIP_ANTEPRESCOLAR (word); Anexa 2-3-Declaratie la inscriere Anexa la metodologie-cerere-tip (word); Anexa 3 tabel-centralizator-gradinita-cresa (word) (Data publicării: 31.07.2023)

- Legea nr. 248/28.10.2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate (republicată): 2015-10-28-248-lege-stimulare-participare-inv-prescolar.docx (Data publicării: 15.09.2022)

- PS ISJ nr. 4104/16.05.2022 - Organizarea şi desfăşurarea re/înscrierii copiilor în învăţământul preşcolar, în anul şcolar 2022-2023:

    # 2022-05-16-4104-ps-(re)inscriere-in-gradinita-cu-anexe.pdf

    # 2022-05-16-4104-ps-(re)inscriere-in-gradinita.doc, 2022-05-16-4104-anexa-1-cerere-tip-de-inscriere.doc, 2022-05-16-4104-anexa-2-declaratie-acord.doc, 2022-05-16-4104-anexa-3-cerere-de-reinscriere.doc

(Data publicării: 18.05.2022)

- Adresa ME 28074/04.05.2022 - reînscriere și înscriere la grădiniță (Data publicării: 04.05.2022)

- HG nr. 15/19.01.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă (actualizată): 2016-01-19-15-hg-norme-aplic-lege-248-2015-tichete-gradinita.docx (Data ultimei actualizări: 14.04.2021)

- Tabel unități care funcționează pe perioada vacanței - lista poate suferi modificări, în funcție de solicitările părinților, de concediile cadrelor didactice și de primirea avizului DSP  pentru noile solicitări

- Ministerul Sanatatii a dat posibilitatea DSP-urilor sa acorde aviz gradinitelor de functionare pe perioada vacantei prin adresa 8999 din 02 aprilie 2021

- Adresa DSP Maramureș nr. 7325 - funcționare grădinițe pe perioada vacanței

 

- Lansare proiect "Hai la gradinita"  (Data publicării: 16.06.2017)

- Adresa ISJ-MM nr. 2481/29.05.2017, privind introducerea absenţelor lunare ale beneficiarilor tichetelor sociale: 2017-05-29-2481-benefic-tichete-sociale.pdf , 2017-05-29-2481-benefic-tichete-sociale.doc (Data publicarii: 29.05.2017)

SIIIR- Precizari actualizare aplicatie informatica (au fost postate şi pe forumul intern al directorilor în data de 28.09.2016) (Data publicării: 03.10.2016)

160217-pachet-integrat-pentru-combaterea-saraciei.pdf (Data publicării: 10.03.2016)

Informatii privind aplicarea legii 248/2015-Legea Fiecare copil in gradinita

Procedura prezenta aplicare lege 248

Formular prezenta zilnica

- Link util  http://fiecarecopilingradinita.ro/