Inspectori școlari pentru managementul resuselor umane,

Moldovan Carmen-Camelia, +40.724.343.266, mobilitatemm@gmail.com

Nemeti Adriana Elena, +40.741.231.544, mobilitatemm@gmail.com


 

Mobilitatea personalului didactic

(2024-2025)

 


Metodologie-cadru mobilitate 2024-2025, calendar, anexe, planuri-cadru, cereri, centralizator

- Centralizator 2024 - discipline, specializari, probe de concurs

- Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025: 2023-12-22-6877-met-mobilitate-2024-2025.pdf (Data publicării: 09.01.2024)

- Modele de cereri pentru diverse etape ale mobilității: 2024-01-09-modele-cerereri-etape-de-mobilitate.pdf (Data publicării: 09.01.2024)

- Anexa 2 la Metodologie. Criterii și punctaje pentru evaluarea personalului didactic de predare: 2023-12-22-6877-met-mobilitate-2024-2025-anexa-2.pdf (Data publicării: 09.01.2024)

- Anexa 19 la Metodologie. Calendarul mobilității 2024-2025: 2023-12-22-6877-met-mobilitate-2024-2025-anexa-19.pdf (Data publicării: 09.01.2024)

- Anexa 20 la Metodologie. Planuri-cadru valabile: 2023-12-22-6877-met-mobilitate-2024-2025-anexa-20.pdf (Data publicării: 09.01.2024)


Posturi didactice 2024-2025

- Avizarea conditiilor specifice de ocupare a posturilor-22.03.2024

- Posturi/catedre vacante/rezervate 2024-2025 (excel - pozitiile colorate cu galben sunt ocupate in sedintele publice) posturi varianta .pdf - neocupate (data publicarii: 22 februarie 2024, actualizate in 24 aprilie 2024)

- Avizarea conditiilor specifice de ocupare a posturilor

- Constituire posturi.pdf

- Anexa 1_Solicitare_modificare_lista_posturi_2024-2025

- Anexa 2_Anunt_directori_posturi_corecte_2024-2025


Titularizare 2024

- Precizări pentru candidații care se înscriu la concursul de titularizare 2024

- Fisa de înscriere la concurs titularizare 2024

- Cerere înscriere la concurs 2024

- Cerere repartizare cu note din anii anteriori 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 sau 2018 cu nota, media cel puțin 7

- Cerere repartizare suplinire în baza notelor din anii anteriori 2023, 2022 sau 2021 cu nota, media cel puțin 5

- Cerere recunoaștere notă_definitivat

- Cerere tip actualizare dosar ultimii 3 ani

- Model_adeverință_statut post_CVP_TIT

- Declarație pe propria răspundere

- Anexa 1_OME nr. 6664_2023-Programele pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice catedrelor vacante rezervate în învățământul preuniversitar 2024

- Anexa 2_OME nr. 6664_2023-Lista disciplinelor pentru care se aprobă programele în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor didactice catedrelor vacante rezervate 2024

- Corelare_Anexa 2_OM_programe-lista disciplinelor cu ordinele de ministru pentru aprobarea programelor valabile pentru concursul național 2024

- Anexele 4-12

- Anexa 15_Calculul mediei de departajare

- Anexa 16_Invatamant special

- Coperta dosar

- Centralizator_OM_4016_2024

- Calendar concurs național 2024

- Extras din metodologie_concurs național 2024


Modificare contract viabilitate post 2024

- Lista cadrelor didactice care au primit acord/refuz pentru modificarea contractului de munca de un an pe durata de viabilitate a postului (data publicarii 22.03.2024) 

CENTRALIZAREA ELECTRONICĂ SE VA FACE ÎN APLICAȚIA RES_UMANE, ÎN MODULUL DEDICAT!

- Model_Cerere_adresata_CA_unitate_CVP_2024

- Model_Acord_director_angajare_CVP_2024

- Cerere_REP-CVP_2024-2025

- Adresă ISJMM nr. 1704/29.02.2024


Pretransfer

- Repartizarea candidaților înscriși la etapa de pretransfer sesiunea 2024

- Candidați pretransfer- punctaje după contestații- sesiunea 2024

- Rezultate/note inspectii

- Rezultate probe orale

- Candidati pretransfer sesiunea 2024 (actualizat)

- Proba orală de limba și literatura maghiara maternă - se va susține la Liceul Teoretic ,,Nemeth Laszlo” Baia Mare in data de 5 aprilie 2024 , ora 14

- Proba orală de ucraineană

- Tabel planificare sustinere inspectii speciale la clasa in perioada 4-11 aprilie 2024 pretransfer/completare norma/restrangere (fisier in actualizare)

 CENTRALIZAREA ELECTRONICĂ SE VA FACE ÎN APLICAȚIA RES_UMANE, ÎN MODULUL DEDICAT!

- Adresa ISJMM nr. 2501 - inregistrare dosare candidati pretransfer

- model cerere inscriere la inspectia speciala la clasa/proba practica/orala 2024

- copertă dosar pretransfer

- Cerere pretransfer prin schimb de posturi__modificarea repartizarii CVP_prin consimţământ scris

- Cerere_pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ_modificarea repartizării pe perioada viabilității postului_modificarea încadrării

- Cerere pentru obţinerea acordului de principiu pentru transfer_pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ_modificarea repartizării pe perioada viabilității postului

- Acord_director_PRE_2024

- Înștiințare_ISJ_acord_PRE_2024

- Adeverință_statut post_PRE_2024

- Raport_comisie_mobilitate_PRE_2024

- Fișa de evaluare_Anexa 2_2024-2025

- Adresă ISJMM nr. 1703/29.02.2024


Continuitate la suplinire 2024

 CENTRALIZAREA ELECTRONICĂ SE VA FACE ÎN APLICAȚIA RES_UMANE, ÎN MODULUL DEDICAT!

- Raport comisie mobilitate- art 63

- Adresa de instiintare a ISJMM- art 63

- Acord director_continuitate_Art. 63

- Acord director_continuitate_Art. 87

- Cerere _director_continuitate_ 2024

- Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2024 - 2025

- Adresă ISJMM nr. 1752/01.03.2024


Aplicaţia RES_UMANE

- Actualizare mobilitate 2024 (Data actualizarii: 14.03.2024)


FIȘA DE EVALUARE – pentru ierarhizarea candidaților în cadrul etapelor de mobilitate desfășurate în județul Maramureș – 2024

- Anexa 2: Fișa de evaluare


Proiect de încadrare a unității de învățământ an școlar 2024-2025

- Programare proiect de incadrare 2024-2025.pdf

- Proiect: Adresă ISJMM nr. 412/19.01.2024.pdf

- Precizari_instructiuni proiect incadrare 2024-2025

- Cerere încadrare titulari 2024-2025

- Cerere_01_reducere_norma_2_ore_titular_2024-2025.pdf

- Cerere_02_incadrare_debutanti_2024-2025.pdf

- Cerere_03_incadrare_angajati_DVP_2024-2025.pdf

- Cerere_04_MENTINERE_DCC387_TIT_FEMEI_2024.pdf

- Cerere_05_MENTINERE_TIT_2024.pdf


Actualizarea deciziilor de numire/transfer/repartizare - sesiunea 2024

- Adresă actualizare decizii: adresa ISJMM nr. 379/18.01.2024 (Data publicării: 18.01.2024)

- Cerere actualizare decizii (Data publicării: 18.01.2024)

- Macheta_actualizare_decizii (Data publicării: 18.01.2024)

- Macheta actualizare decizii CJRAE (Data publicării: 18.01.2024)


Detașare la cerere 2024-2025

- Adresa ISJMM nr. 2730- organizarea etapei de detașare la cerere

- Declarație posturi

- Adeverință structură post

- Cerere concurs 2024-2025

- Cerere detasare concurs specific


Pensionarea/menținerea în funcția didactică ca titular a personalului didactic care îndeplinește condițiile de pensionare

- Propunere mentinere in activitate ca personal didactic titular cu varsta peste 65 ani

- Pensionarea la limită de vârstă, pensionare anticipată și pensionare anticipată parțial: Adresă ISJMM nr. 201/11.01.2024

- Menținerea femeilor/personalului didactic în activitate: Adresă ISJMM nr. 202/11.01.2024

- Cerere către CA: Cerere_CA_Pensionare_B_F_01_09_2024.pdf

- Cerere către CA menținere în activitate: Cerere_mentinere_dcc387_tit_femei_2024.pdf

- Cerere menținere în activitate ca titular: Cerere_mentinere_tit_2024.pdf

- Model acord menținere: Model_Acord_mentinere_tit_2024.pdf

- Model înștiințare menținere: Model_Instiintare_ISJ_mentinere_tit_2024.pdf


Înregirea normei didactice

- Listă finală cu acorduri/refuzuri întregiri

- Rezultate probe practice întregire normă titular 2024: INFORMATICĂ

- Rezultate inspectie clasă întregire norma titular 2024: ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

- Planificare probe practice întregire normă titular 2024: INFORMATICĂ

- Planificare inspecție clasă întregire normă titular 2024: ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

- Întregire normă: Adresă ISJMM nr. 203/11.01.2024

- Cerere întregire normă

- Machetă excel întregire normă

- Anexa 4_probe orale_minor_bilingv.pdf

- Anexa 5_ fișe inspecții la clasă.pdf

- Anexa 6 _probe practice MUZICĂ, COREPETIŢIE, COREGRAFIE ŞI ARTA ACTORULUI.pdf

- Anexa 7_proba practice informatica.pdf

- Anexa 8_probe practice palate și cluburi.pdf

- Anexa 9_probe practice instruire practica.pdf

- Anexa 10_probe practice învățământ sportiv.pdf


Completarea normei didactice în anul școlar 2024-2025

- Completare/restrangere de activitate - sedinta publica 19-22 aprilie 2024

- Tabel planificare sustinere inspectii speciale la clasa in perioada 4-11 aprilie 2024 pretransfer/completare norma/restrangere (fisier in actualizare)

- Rezultate-inspecții-completare_catedra/restrangere de activitate

- Informatica-rezultate_probe_practice_completare normă

- Anunț ședință publică.pdf

- Planificare inspectii

- Informatica-planificare probe practice-completare norma-titular 2024

- Punctaje_candidați_completare/restrângere

- Anunț înregistrare dosare.pdf

- Coperta dosar.pdf

- Completare normă: Adresă ISJMM nr. 404/19.01.2024.pdf

- Cerere_completare_norma_2024-2025.pdf

- Model_Cerere_completare_in unitate_consortiu_2024

- MM_COMPLETARE_2024.xlsx

- Model acord de principiu_completare norma didactica 2024


Restrângerile de activitate - sesiunea 2024

- Completare/restrangere de activitate - sedinta publica 19-22 aprilie 2024

- Tabel planificare sustinere inspectii speciale la clasa in perioada 4-11 aprilie 2024 pretransfer/completare norma/restrangere (fisier in actualizare)

- Rezultate-inspecții-completare_catedra/restrangere de activitate

- Anunț ședință publică.pdf

- Planificare inspectii

- Punctaje candidați completare/restrângere

- Avizarea conditiilor specifice de ocupare a posturilor

- Coperta dosar.pdf

- Soluționarea restrângerilor: Adresă ISJMM nr. 405/19.01.2024.pdf

- Cerere_Acord_TRA_PRE-TRA_MOD-REP-DVP_MOD-INCD_2024-2025.pdf

- Cerere_TRA_PRE-TRA_MOD-REP-DVP_MOD-INCD_2024-2025.pdf

- Cerere_DIINR_2024-2025.pdf

- ACORD_DIRECTOR_2024

- ADEVERINTA_STATUT_POST_2024

- CONDITII_SPECIFICE_2024

- INSTIINTARE_ISJ_2024


CONCURS organizat la nivelul unității de învățământ

- Cerere solicitare post didactic 2023-2024

- Centralizare-macheta-posturi vacante-2023-2024 (excel) FIȘIER ÎN ACTUALIZARE! (Data actualizării: 19.04.2024)

- Ocuparea-posturilor-didactice-pe-parcursul-anului-scolar-2023-2024 (pdf) (Data publicării: 18.09.2023)

- OMEN 4959_2013_Metodolog_org_desf_concurs_posturi_inv_stat (pdf) (Data publicării: 13.09.2023)

- Cerere TIP concurs unitate de învățământ (pdf) (Data publicarii: 12.09.2023)


Arhivă

- 2023-2024-mobilitate.zip; 2022-2023-mobilitate.zip; 2021-2022-mobilitate.zip; 2020-2021-mobilitate.zip; 2019-2020-mobilitate.zip